Ανδρέας Νεοφύτου inframe

Neophytou Andreas

antrosneophytou@gmail.com

Andreas Neophytou was born in 1982. He works as a Crime Scene Examiner and Photographer for the Police of Cyprus. He is a member of B.U.L.B. Collective (Bucharest Urban League of photographers for the Balkans) and of the local photo team Group7. He curates the Flickr group P.I.M.D. (Photography Is My Drug) which is Street Photography based, for the last 3 years. He has taken photography seriously the last 8 years and lately discovered why he can not quit. He exclusively shoots at 28mm, both digital and analog. He lives and works in Nicosia, Cyprus. 

 

"...I don’t pretend to be an intellectual or a philosopher. I just look..." (Josef Koudelka)

 

Ο Ανδρέας Νεοφύτου γεννήθηκε το 1982. Εργάζεται ως Εξεταστής και Φωτογράφος Σκηνής Εγκλήματος για την Αστυνομία Κύπρου. Είναι μέλος της κολλεκτίβας B.U.L.B. (Bucharest Urban League of photographers for the Balkans) καθώς και της τοπικής φωτογραφικής ομάδας Group7. Τα τελευταία 3 χρόνια κουράρει την ομάδα του Flickr με την ονομασία P.I.M.D. (Photography Is My Drug), η οποία έχει ως βάση της τη Φωτογραφία Δρόμου. Έχει πάρει σοβαρά την φωτογραφική δραστηριότητα τα τελευταία 8 χρόνια και πρόσφατα ανακάλυψε γιατί δεν μπορεί να σταματήσει. Φωτογραφίζει αποκλειστικά στα 28μμ, τόσο ψηφιακά όσο και αναλογικά. Ζει και εργάζεται στη Λευκωσία, Κύπρος.

 

Δεν παριστάνω τον διανοούμενο ή τον φιλόσοφο. Απλά κοιτάζω...”  (Josef Koudelka)

 

gallery 1